Knihu venujeme všetkým ľuďom, ktorí by chceli zlepšiť svoje bývanie nielen v paneláku, ale v akomkoľvek bytovom dome. Ak vám nechýba odvaha a ochota uplatňovať si svoje práva, ale aj dôsledne si plniť povinnosti majiteľa bytu, máte naše uznanie.


Dúfame, že táto kniha vám pomôže zorientovať sa v otázkach súvisiacich s bývaním a vlastníctvom bytov, s činnosťou spoločenstiev vlastníkov bytov a komunikáciou so správcami domov.


Odborné názory ako postupovať pri obnove bytového domu a úspešne realizované projekty vám môžu poslúžiť ako inšpirácia na revitalizáciu vášho domu.


O tom, či obnovou bytového domu získate na dlhé roky príjemné a finančne výhodné bývanie, rozhodujete už teraz. Osud domu totiž stojí a padá práve na tom, ako sa vlastníci bytov k nemu správajú. Lebo či sa to už niekomu páči alebo nie, panelák je veľmi špecifická forma spolužitia. Súkromné a spoločné tu tvorí nedeliteľný organizmus, ktorý dokáže prežiť len vtedy, ak sú všetky jeho časti zdravé.